Horticultorul.ro

mart. 28 2015

Fertilizarea cartofului

Fertilizarea Cartofului

TEHNOLOGIA DE FERTILIZARE A CARTOFULUI IRIGAT PENTRU CONSUM ŞI PENTRU ÎNMULŢIRE

Generalităţi

Necesarul de elemente nutritive, rolul acestora, carenţe care apar

Cartoful este o plantă cu necesar ridicat de elemente nutritive. Pentru obţinerea unei tone de producţie, din sol se consumă 5,4 kg N; 2,2 kg P 2O5 şi 7,5 kg K2O substanţă activă. Într-un kg de tuberculi se regăsesc 5 kg N; 2 kg P 2O5 şi 9 kg K2O. Din raportul elementelor nutritive absorbite reiese că este o plantă cu necesar ridicat de potasiu. Pe lângă o bună aprovizionare cu potasiu, se are în vedere şi raportul corect al celorlalte elemente nutritive, pentru mărirea cantităţii şi calităţii producţiei scontate.

Supradozarea potasiului poate fi în detrimentul calităţii producţiei, mai ales la soiurile cultivate pentru chipsuri. O producţie optimă poate fi obţinută doar cu o aprovizionare armonioasă cu elemente nutritive. În perioada creşterilor intensive, cu asigurarea unui nivel corespunzător de elemente nutritive obţinem un foliaj bogat, rezistent, capabil pentru legarea unui mare număr de tuberculi.

Pe un sol fertilizat cu îngrăşăminte organice se poate obţine o producţie ridicată chiar şi fără irigare. Pe un sol cu textura uşoară şi cu prelucrare adâncă se poate obţine producţie ridicată. Pe soluri uşoare slab aprovizionate cu elemente nutritive şi cu prelucrare superficială, producţii optime se pot obţine doar cu  o bună aprovizionare cu nutrienţi şi cu irigare.

Rolul elementelor nutritive, deficienţele de asimilare a acestora

  • Azotul este hotărâtor pentru dezvoltarea foliajului şi legarea tuberculilor. După răsărire şi la formarea foliajului, plantele au un necesar ridicat de azot. Aplicarea armonioasă a azotului pe perioada de dezvoltare vegetativă duce la formarea unor plante viguroase capabile să dezvolte mai mulţi tuberculi. Pe soluri nisipoase cantitatea de azot aplicat trebuie să fie mai ridicată.

Depăşirea dozelor de azot aplicat este dăunător plantelor, are efect negative asupra calităţii tuberculilor, şi asupra depozitării acestora.

  • Fosforul are rol hotărâtor asupra calităţii şi păstrării tuberculilor. Are un rol important, mai ales la cartofii de sămânţă, deoarece grăbeşte maturarea şi măreşte valoarea biologică a tuberculilor.
  • Potasiul necesar pentru dezvoltarea tuberculilor este un garant al calităţii, dar are şi o contribuţie pozitivă pentru rezistenţa plantelor la boli. După legarea tuberculilor o bună aprovizionare cu potasiu este hotărâtoare. Pe lângă rezistenţa foliajului, influenţează pozitiv calitatea producţiei, conţinutul în substanţe uscate, precum şi a rezistenţei la depozitare. Influenţează şi gospodărirea apei la cartof, mai ales la cartoful irigat, în a doua jumătate a perioadei de vegetaţie.

Un exces de potasiu poate provoca slăbirea calităţii, şi întârzie coacerea, astfel depăşirea unui raport de N/P  de 1:2 nu este justificat decât pe soluri legate, slab aprovizionate cu acest element.

  • Magneziu: Cartoful este o plantă cu necesar ridicat de magneziu, de aceea trebuie determinată cantitatea de magneziu a solului. Pe lângă îmbunătăţirea calităţii tuberculilor, Mg ajută la ridicarea conţinutului de amidon şi joacă rol şi în îmbunătăţirea calităţii producţiei.

Se va evita supradozarea deoarece duce la antagonismul elementelor nutritive.

  • Dintre microelemente borul, manganul, cuprul şi zincul prezintă interes.

La alegerea îngrăşămintelor cu potasiu trebuie ţinut cont de sensibilitatea cartofilor la clor. Asigurarea cantităţii ridicate de potasiu poate fi realizată cu ajutorul îngrăşămintelor complexe fără clor. Ritmul asimilării elementelor nutritive este direct proporţional cu dezvoltarea plantelor. După formarea tuberculilor devine determinantă o bună aprovizionare cu potasiu şi cu apă. La soiurile cu perioada de vegetaţie mai lungă, cantitatea şi calitatea producţiei sunt determinate de cantitatea de apă şi de elemente nutritive aplicate. Pe perioada legării tuberculilor este necesară buna aprovizionare cu apă.

Necesarul de elemente nutritive

Producţia obţinută la hectar diferă foarte mult în funcţie de metoda de cultivare, tipul soiului cultivat, şi calitatea solului. Necesarul de elemente nutritive se calculează în funcţie de cantitatea de producţie scontată, ţinând cont de conţinutul în elemente nutritive ale solului.

Această operaţie se execută la fertilizarea de bază prin mărirea sau scăderea cantităţii anumitor elemente nutritive.

Pe soluri uşoare şi la soiuri timpurii producţia obţinută este mai redusă, la cultivarea acestora pe sol mediu, irigat, bogat în materii organice, producţia realizată este mai ridicată.

Tehnologia Yara recomandată

În funcţie de intensitatea procesului de cultivare şi de nivelul de producţie scontat, Yara oferă două nivele de tehnologie cultivatorilor de cartofi.

Tehnologia simplă asigură minimul de tehnologie cu care, cu o investiţie mică, se poate obţine o recoltă corespunzătoare.

Tehnologia intensivă cu irigaţii este pentru profesionişti, care realizează producţie ridicată cu ajutorul tehnologiei avansate de cultivare. Fertirigare se aplică la soiurile cu perioadă scurtă de vegetaţie.

Fertilizare de bază

Pe soluri uşoare se va aplica înaintea lucrărilor de primăvara. Pe soluri grele se va aplica odată cu îngrăşământul organic, în două etape, toamna şi primăvara.

Pe soluri uşoare sau medii se aplică o singură dată, primăvara devreme.

Fertilizare fazială cu îngrăşăminte granulate

Pentru obţinerea unei producţii foarte ridicate este nevoie de fertilizări pe parcursul perioadei de vegetaţie.

Fertirigarea

Pe suprafeţele irigate, elementele nutritive aplicate fazial sau în soluţii nutritive sunt mult mai eficiente decât dacă ar fi fost aplicate doar ca fertilizant de bază.

Fertilizarea foliară

Este o procedură complementară a formelor de aprovizionare cu elemente nutritive.

Îngrăşămintele foliare aplicate odată cu tratamentele fitosanitare au o eficacitate ridicată, având costuri minime.

Raportul elementelor nutritive se alege în funcţie de perioada de dezvoltare a plantelor.

Cultivarea Cartofului - Fertilizarea_1

Cultivarea Cartofului - Fertilizarea_2

Cultivarea Cartofului - Fertilizarea_3

Cultivarea Cartofului - Fertilizarea_4

Cultivarea Cartofului - Fertilizarea_5Notă:

La utilizarea îngrăşămintelor foliare FOLICARE şi YaraVita, în prealabil să se efectueze proba de amestec pentru a evita formarea precipitatului.

Recomandările tehnologice sunt orientative, doza optimă de îngrăşăminte şi tehnologia aplicate nu se pot determina fără cunoaşterea rezultatelor agrochimice de laborator. În cazul în care nu beneficiaţi de analiza solului, puteţi să apelaţi la asistenţa noastră de specialitate.

Vă stăm la dispoziţie !

Aceast tehnologie este proprietatea Yara. Utilizarea conţinutului este posibilă doar cu  acordul prealabil al Yara.

Fertilizarea Cartofului_poza Fertilizarea Cartofului_poza_2 Fertilizarea Cartofului_poza_3

Categorie: Agricultura

De la: Parteneri

Comentariile sunt închise pentru Fertilizarea cartofului

Comments are closed at this time.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.

Cookies - Termeni si conditii